VATAC

Privacybeleid

Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw gegevens bij VATAC

De website van VATAC richt zich enkel op de relatie met klanten. Voor het het verstrekken van informatie, uw inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij uw naam en zakelijke contactgegevens. Met uw toestemming gebruiken wij deze gegevens tot 3 jaar na het laatste contact of tot intrekken van uw toestemming. Het intrekken van deze toestemming kan middels een email aan avg@vatac.nl. VATAC gebruikt de door u verstrekte contactgegevens slechts voor het doel waarvoor u die gegevens heeft verstrekt en waarmee u derhalve heeft ingestemd (zoals voor het verstrekken van informatie, feedback verwerking van gebruikerservaringen, uw inschrijving voor de nieuwsbrief of voor een beursbezoek).

Het is mogelijk dat VATAC een externe partij inschakelt voor hulp met marketinganalyse of andere diensten. VATAC verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.VATAC  werkt uitsluitend met derden buiten de EER indien dezen in het bezit zijn van een Privacy Shield waarmee aantoonbaar een passend en erkend beschermingsniveau geboden kan worden.

Beveiliging

VATAC neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking, de integriteit van de gegevens te waarborgen en de toegang tot de gegevens onder meer middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden te bewaken. De achterliggende gegevens, welke in databases worden opgeslagen, zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor de databasebeheerders in dienst van VATAC en die in het kader van hun functie-uitoefening deze gegevens noodzakelijkerwijs mogen raadplegen. Ter beveiliging van onze databases hebben wij maatregelen ingesteld conform de ISAE 3402 assurance standaard. Daarnaast maken wij gebruik van Responsible Disclosure.

Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer? 

VATAC maakt gebruik van analytische en functionele cookies die gericht zijn op het functioneren van de website en technisch noodzakelijk zijn. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers toegestuurd worden. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden automatisch gewist wanneer de gebruiker diens browserhistorie wist. 

Uw privacy rechten

Voor vragen over uw persoonsgegevens, zoals inzage, afschrift, correctie of verwijdering kunt u zich richten tot avg@vatac.nl. De contactgegevens staan onder in deze verklaring vermeld.

Disclaimer

VATAC sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Datalek melden

Wij vinden de privacy en informatiebeveiliging heel belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Heeft u toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Meld dit dan zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar avg@vatac.nl met als onderwerp ‘datalek’.

Heeft u vragen over deze verklaring?

Heeft u vragen over de Privacyverklaring van VATAC dan kunt u contact opnemen met:

VATAC BV Eindhovenseweg 166 5552AG Valkenswaard +31 6 83898510

WINKELMAND